Zichten

Een huis met mogelijkheden om doorzicht naar de omgevende buitenruimte, zoals vb de eigen tuin, de straat of de ruimere omgeving.

Zicht in een woning heeft enerzijds betrekking op de doorzichten die doorheen de kamers onderling ontstaan, maar anderzijds ook op het zicht vanuit de woning op de omliggende omgeving. Door een relatie te creëren tussen de woning en deze omgeving voelt de bewoner zich verbonden met de plek waar hij woont; de drukke straat of misschien net het natuurgebied.

Villa Malaparte | view

Casa Malaparte in Capri is famously designed to take advantage of the views on Capri's rocky coast. It frames views like postcards from the mediterranean.

 

Aandachtspunten

  • Bepaal nauwkeurige de meest strategische plek voor een nieuwe raamopening zodat er wel het gewenste uitzicht op de omgeving is maar niet de ongewenste inkijk van de buren of een toevallige passant. Waar is dit wel toegelaten en waar wil je dit absoluut vermijden? Oriëntatie is dan ook een kernelement. Ook moet bij het bepalen van de grootte van het raamoppervlak een evenwicht gezocht worden tussen enerzijds het uitzicht dat het raam moet bieden en anderzijds de mogelijkheid om dat raam te kunnen verduisteren of af te schermen tegen inkijk.
  • Besteed veel aandacht aan de juiste plaatsing van zichtmogelijkheden in de gevel naar de omgeving. Van wélke uitzichten wil je precies kunnen genieten?
  • Houd rekening met de circulatieruimte in elke kamer en het programma en functies in de woning. Zorg dat de zichtlijnen naar buiten toe optimaal benut kunnen worden zonder obstakels die het zicht blokkeren.
  • Grote raampartijen die zicht leveren op de omliggende omgeving zijn nog steeds een geliefd element in onze Westerse architectuur. Helaas kan door verschillende factoren dit voordeel al snel omschakelen in een nadeel. Je geniet vooral van het zicht naar buiten, wanneer het grote raamoppervlak wel degelijk proper is. Ook moet er rekening gehouden worden met de inval van direct zonlicht en de hittevorming dat dit met zich meebrengt.
  • In de woonkamer wordt het grootste deel van onze tijd al zittend doorgebracht, in de slaapkamer liggen we in ons bed, hebben we de mogelijkheid om ook in deze positie door het raam te kijken of staren we op een muur? Bij het plaatsen van nieuwe raamopeningen moet dan ook de ooghoogte - van waarop in elke kamer naar buiten gekeken wordt - in acht genomen worden. Ook bevindt de leefwereld van kinderen zich een stuk lager dan die van volwassenen. Neem dit in overweging bij het plaatsen van nieuwe raamopeningen.

 

Vragen voor professionals

  • In hoeverre is het mogelijk om drastische ingrepen te verwezenlijken in de gevel om het zicht op de omliggende omgeving te verbeteren?
  • Zijn er meer onderhoudsvriendelijke raamopeningen of zichtmogelijkheden – anders dan grote glaspartijen - zonder de esthetische kwaliteiten te verliezen?
  • Hoe kunnen grotere raamopeningen het uitzicht op de omgeving verbeteren zonder een negatieve invloed te hebben op geluidshinder of privacy in de woning?
  • Geven deze grotere raamopeningen ons de mogelijkheid om naar buiten te kijken op andere ooghoogtes (zittend op een stoel, liggend in bed, etc.) dan enkel staand? Hebben kinderen de mogelijkheid om naar buiten te kijken?
  • Hoe kan ik mijn raamopeningen strategisch plaatsen – gefocust op de meest waardevolle elementen buitenelementen - zodat ik het zicht naar buiten optimaliseer zonder dat de stabiliteit van de buitenmuur in gevaar komt?

 

Relevante bronnen

Raadpleeg de website Vlaanderen.be voor de precieze wetgeving omtrent het maken van openingen of raampartijen in een gemene muur met een nabuur.

Meer info over de wetgeving – zichten en lichten - van het burgerlijk wetboek omtrent het inbouwen van vensters vind je op de website van Habitos.be

Reglementering i.v.m. uitzichten op het eigendom van de nabuur. http://www.habitos.be/upload/docs/lichtenenzichten.doc