Privacy in de woning

Een woning waar er plaats is voor gemeenschappelijk leven, maar waar elke bewoner ook een eigen plek kan vinden (afschermen van geluiden en zichten van familieleden en gasten).

In een woning is er plaats voor gemeenschappelijk leven maar ook voor een eigen plek voor elke bewoner, afgeschermd van familieleden, geluid en andere prikkels. Hoe graag we ook samen zijn met anderen, af en toe hebben we eens nood aan wat privacy. Een plek waar we in alle rust onszelf kunnen zijn moet gewoon kunnen in je eigen huis. Persoonlijke privacy enerzijds en openheid anderzijds moeten in een woning in evenwicht zijn en blijven.

 Privacy indoors

Een woning met niet-tradionele indeling en doorzichten. Op architecturaal vlak een zeer interessant project maar privacy is hier niet aan de orde. Foto: Kochi Architect's Studio.

Aandachtspunten

 • Een goed-doordachte oriëntatie van verschillende woonfuncties ten opzichte van elkaar kan wonderen doen in het gevoel van privacy voor de bewoners. Ga na welke functies met elkaar gecombineerd kunnen worden op een verdieping en zoek naar een goede verhouding tussen de functies en verdiepingen onderling.
 • Elke huisgenoot heeft een andere definitie voor privacy. De ene zal er geen probleem mee hebben de toilet- of slaapkamerdeur wagenwijd open te laten staan, terwijl de andere zich pas comfortabel voelt als de deur op slot is. Gasten zullen misschien sneller de toiletdeur op slot willen draaien dan de bewoners.
 • Voor de plaatsing van een bureau of home office in de woning is het nuttig eerst te bepalen welke activiteiten hier precies gaan plaatsvinden. Is het een louter stille werkplek of een plek waar ook klanten of patiënten over de vloer komen? Bij dit laatste is het in verband met privacy voor de bezoeker te zorgen dat deze ruimte geluidsdicht is. Ook is het handig om eventueel ook een aparte ingang, toilet, etc. te voorzien.
 • Isolatie speelt een belangrijke rol in het creëren van privacy in een woning. Goed geïsoleerde muren zullen een groot deel van de geluidshinder minimaliseren.
 • Doorzichten doorheen de woning worden vaak architecturaal gewaardeerd maar kunnen nefast zijn voor het gevoel van privacy in de eigen woning. Visuele scheidingselementen, die eventueel makkelijk verplaatsbaar zijn, kunnen hier een oplossing bieden.
 • Privacy en sociale interactie kunnen hand in hand gaan. Zoals bijvoorbeeld wanneer bij het samenwonen jouw slaapkamer plots jullie slaapkamer wordt. Maar het kan ook een negatief effect hebben op de relaties tussen de huisgenoten bijvoorbeeld wanneer iedereen zichzelf zo vaak terugtrekt op zijn eigen plek (bureau, slaapkamer, etc.) dat er amper nog sprake is van sociale interactie tussen de bewoners.

 

Vragen voor professionals

 • Hoe zorg ik voor een minimale geluidshinder tussen de verschillende woonfuncties?
 • Welke ruimtes hebben er, afhankelijk van hun functie, baat bij om volledig afgesloten te kunnen worden en waar kunnen open ruimtes gecreëerd worden?
 • Hoe oriënteren we de gemeenschappelijke ruimtes (eetkamer, keuken, woonkamer, etc.) tegenover persoonlijke ruimtes?
 • Hoe kan een bureau of thuiswerkplek in mijn woning geïmplementeerd worden zodat er toch voldoende privacy is om in alle rust te kunnen werken?
 • Hoe kunnen bepaalde ruimtes met tijdelijke constructies visueel én auditief van elkaar gescheiden worden zodat deze eventueel later ook weer kunnen verwijderd worden en de ruimte nog een andere invulling kan krijgen?
 • Wat zijn akoestische materialen? Waar kunnen deze toegepast worden om geluidshinder te verminderen.