Imago & Identiteit

Een huis met een eigen stijl, dat mezelf en mijn familie vertegenwoordig.

Bij de aankoop van een bestaande woning wordt een huis van andere eigenaars overgenomen. Deze vorige eigenaars hebben hier in gewoond en geleefd en dit voor een bepaalde periode beschouwd als hun thuis. Dit draagt hun identiteit. Een nieuwe eigenaar wil dit graag zijn eigen maken.

5 dingen om te onthouden:

 1. Bij de aankoop van een nieuwe woning kies je al voor een bepaalde stijl en het imago en de identiteit die die woning heeft. Deze sluit veelal aan bij de stijl van de koper en/of vaak gaat hij deze verder nog eigen maken. Elke bewoner heeft zijn eigen identiteit en stijl. Voor een jong gezin is dit bijvoorbeeld heel anders dan voor een ouder koppel, mensen die weinig thuis zijn zullen hier mogelijk minder belang aan hechten dan mensen die veel thuis zijn, enz.
 2. Het exterieur is voor buitenstaanders het eerste wat ze zien wat het imago en de identiteit van de woning en bewoners weergeeft. Niet alleen het interieur is een weerspiegeling van de bewoners, ook de buitenkant vertelt.
 3. Materialen, kleuren, meubelen etc. dragen bij tot de identiteit van een woning. Deze kunnen (relatief) makkelijk aangepast worden en stralen een stijl en karakter en identiteit uit. Ook foto’s, persoonlijke spullen, etc.; tonen bewoners’ hun identiteit.
  Een identiteit is subjectief, en dus niet iets wat een ontwerper volledig in de hand heeft.
 4. Sommige mensen zijn handig en klussen graag en maken graag zelf hun eigen woning (af), om er zo hun stempel op te drukken. Andere mensen besteden liever alles uit. In dat geval moet de uitvoerder goed overleggen en luisteren naar de wensen van de opdrachtgever, omdat hij uiteindelijk iemand anders zijn identiteit moet weergeven in die persoon zijn woning.
 5. Een identiteit is iets wat niet één keer wordt ontworpen en vervolgens klaar is. Het is iets dat ontstaat naarmate je gewoontes en routines ontwikkelt en mee evolueert doorheen de tijd. Wanneer iemand ergens kort verblijft en plant snel weer te verhuizen zal die zijn identiteit ook anders of minder in zijn woning steken, dan iemand die al lang ergens woont.

5 vragen voor professionals:

 1.  Hoe kan een gebouw eigen gemaakt worden zonder daarvoor drastische aanpassingen te doen? (Zonder dat de oorspronkelijke identiteit verloren gaat.)
 2.  Hoe kan je identiteit van binnenuit volledig doortrekken naar buiten, zodat binnen en buiten één geheel wordt.
 3.  Wat zijn goedkope materialen? Wat zijn luxe materialen? Wat zijn duurzame materialen? Wat zijn ecologische materialen?
 4.  Hoe maak je aan een uitvoerder duidelijk hoe je je identiteit wilt laten weerspiegel in je woning?
 5.  Hoe geef je een woning een identiteit van de bewoners die ook die aanpasbaar is voor volgende bewoners?